A daloló Máglya, Avigdor Hameiri

2.950
Ritka eset, hogy egy magyar költő egy másik ország (nyelv, kultúra) klasszikusává lesz. Ezt teljesítette be Avigdor Hameiri, aki Bialik és Csernikovszki mellett a modern héber irodalom klasszikusa. A daloló máglya, a magyar nyelven írt önéletrajz ennek az útnak a magyar szakaszát mutatja be. A kis kárpátaljai falutól a jesivákon és a Rabbiszemináriumon keresztül a cionista mozgalomig és a Budapesten művelt héber kultúráig. Az önéletrajz másik nagy dokumentuma, az Ady-barátság, -hatás, s művének és személyének cionista nézete. Számtalan Ady-történet, -dokumentum most kerül először a magyar nyilvánosság elé. A kötet függeléke tartalmazza a szerző Ady és a Biblia (1912) című esszéjét (amit Ady nagyon szeretett), valamint Hameiri 1916-ig magyarul megjelent cionista cikkeit és azokat az 1916 előtt írt verseit, amelyeket saját maga ültetett át magyarra. Alon Rachamimov, a tel-avivi egyetem kutatója Hameiri alakját, magyar patriotizmusát az Osztrák–Magyar Monarchia keretei között elemzi. Kőbányai János utószava a sajátos magyarországi héber kultúra, a feltámadó cionista mozgalom és sajtótermékei hátterében helyezi el Hameiri világirodalmi indulását. A könyv a kiadó Múlt és Jövő Klasszikusok sorozatának második kötete.